W naszej przychodni zajmujemy się badaniem wpływu środowiska pracy na człowieka, profilaktyką, diagnostyką i leczeniem ewentualnych chorób zawodowych – są to podstawowe działania, jakie przewiduje medycyna pracy. Nasz zespół prowadzi m.in. badania kierowców, uczniów, marynarzy, nurków i pracowników innych branż. Zajmujemy również badaniami osób ubiegających się i posiadających pozwolenie na posiadanie broni. W zgodzie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy, okresowe badania do pracy są obowiązkowe dla pracowników wszystkich szczebli, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Wszystkie badania wykonujemy w naszej placówce, dysponujemy także własnym laboratorium w Łodzi.

Pracodawca ponosi koszt badania do pracy

Pracodawca, zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy, ma obowiązek jest zawrzeć odpowiednią pisemną umowę na profilaktyczne badania do pracy z przychodnią posiadającą uprawnienia do oceny zdolności do pracy. Zadania służby medycyny pracy wykonują: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby.

Orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy

Orzeczenie wydawane jest na podstawie wyniku profilaktycznego badania do pracy. Pracodawca zatrudniający na umowę o pracę jest zobowiązany do egzekwowania od potencjalnego pracownika, dostarczenia orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Jednocześnie, obowiązkiem pracodawcy jest, umożliwienie pracownikowi wykonanie odpowiednich badań w przychodni, której specjalizacja jest medycyna pracy. W związku z tym:

  • pracodawca kieruje pracownika na profilaktyczne badania do pracy, w tym na badania wstępne, okresowe, kontrolne
  • pracodawca ponosi koszt wykonania badań koniecznych do wydania ważnego orzeczenia.

Badania końcowe tylko na żądanie pracownika

W przypadku stanowisk pracy warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających powinnością pracodawcy jest umożliwić pracownikom możliwość monitorowania stanu zdrowia za pomocą okresowych badań lekarskich, także:

  • po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami
  • po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie tymi badaniami.

Najczęściej orzekamy i badamy na stanowiska: przy komputerze, kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, operatorów dźwigów, operatorów wózków, praca na wysokości, powyżej 3 metrów, praca w narażeniu na promieniowanie jonizujące, maszynistów kolejowych.