Wszystkie badania do pracy jakie przewiduje medycyna pracy wykonujemy w placówce przy ulicy Obywatelskiej 102/104. W naszym laboratorium w Łodzi zrobisz niezbędne badania krwi. Jesteśmy również profesjonalnie przygotowani do diagnozy i leczenia w ramach traumatologii narządów ruchu. Wykonujemy usg stawów, naszą specjalnością jest profesjonalna rehabilitacja wspomagana zabiegami takimi jak np. Indiba active.

Wszystkie badania wykonujemy w jednej placówce – na miejscu.

Badania profilaktyczne pracowników – medycyna pracy w Łodzi

Nasza przychodnia posiada specjalizację w dziedzinie medycyny pracy. W zgodzie z obowiązującymi przepisami, nasi lekarze posiadają odpowiednie kwalifikacje, dzięki którym są upoważnieni do przeprowadzania profilaktycznego badania do pracy. Do takich badań uprawnieni są m.in. lekarze, których specjalizacja to: medycyna pracy, medycyna przemysłowa, medycyna morska i tropikalna, medycyna kolejowa lub higiena pracy.

Rodzaje badań okresowych

Pracownik może być skierowany na następujące profilaktyczne badania do pracy: wstępne, okresowe, kontrolne oraz końcowe. Przy czym skierowanie na badania końcowe, w większości przypadków wydawane jest wyłącznie na wniosek pracownika.

Wstępne profilaktyczne badania do pracy

Na wstępne badania do pracy kieruje się nowych pracowników oraz zatrudnionych niepełnoletnich desygnowanych do pracy na alternatywne stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Okresowe profilaktyczne badania do pracy

Na okresowe badania do pracy kierowani są wszyscy pracownicy. Badania te wykonywane są w odstępach czasu wyznaczonych przez lekarza, na podstawie stanu zdrowia pracownika oraz charakterystyki stanowiska pracy.

Kontrolne profilaktyczne badania do pracy

Kontrolne badania do pracy przechodzą zatrudnieni zamierzający powrócić do zadań, np. po niezdolności do pracy przekraczającej 30 dni. Ocenie podlega zdolność wykonywania pracy na zajmowanym dotychczas stanowisku.

Sanitarno-epidemiologiczne – kontrolne badania do pracy

Sanitarno-epidemiologiczne kontrolne badania do pracy dotyczą pracowników, którzy przebyli zakażenie określonym czynnikiem chorobotwórczym, a następnie wracają do pracy.

Do poddania się badaniom zobowiązują takie czynniki chorobotwórcze jak: zakażenie prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella. Ponadto chodzi o zakażenia czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby.

Profilaktyczne badania dla kierowców

Nasi psychologowie, dysponują innowacyjną pracownią psychotechniczną, w której wykonywane są badania dla kierowców z Łodzi i okolic. Zaletą naszej placówki jest fakt posiadania profesjonalnego laboratorium, co pozwala na zrealizowanie wszystkich etapów badania dla kierowców w jednym budynku, w możliwie najkrótszym czasie.

W trosce o prawidłowy wynik badania krwi, pacjent powinien stawić się na badanie na czczo, tzn. minimum na 3 godziny przed nie powinien jeść ani pić słodzonych napojów / soków.

Badania dla kierowców kategorii A i B

 • badanie krwi, na poziom glukozy
 • badanie okulistyczne
 • konsultacje z lekarzem specjalistą w dziedzinie badania kierowców

Badania dla kierowców kategorii C i D

 • badanie krwi – cukier
 • okulistyczne
 • laryngologiczne
 • neurologiczne
 • psychotechnika
 • dla kierowców powyżej 50 lat – EKG
 • orzeczenie lekarza specjalisty w dziedzinie badania kierowców

Stanowiska, dla których najczęściej wykonujemy badania do pracy

Kompleksowe badania do pracy, zgodnie z przepisami obejmują pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Celem takich badań jest ocena zdolności kandydatów i zatrudnionych do pracy na desygnowanym stanowisku.

Często badamy:

 • operatorów dźwigów, maszyn i wózków widłowych,
 • maszynistów kolejowych,
 • kierowców zawodowych,
 • pracujących przy komputerze,
 • pracujących w ekspozycji na promieniowanie jonizujące,
 • pracujących na wysokościach powyżej 3 m.

Badania wszystkich zakresów w jednej przychodni

W trosce o wygodę i oszczędność czasu pracodawców i pacjentów, nasza placówka jest przygotowana do przeprowadzenia wszystkich składowych testów i badań koniecznych do konsultacji z lekarzem uprawnionym do wydawania orzeczeń w zakresie zdolności do pracy. Na miejscu wykonasz wszystkie profilaktyczne badania do pracy, EKG, RTG, spirometrię, audiometrię, psychotechnikę oraz laboratoryjne badanie krwi.

Dokumenty potrzebne w przychodni medycyny pracy

Pracownicy, odwiedzający przychodnie w celu uzyskania ważnego orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy, zobowiązani są do przedłożenia przed rozpoczęciem badań następujących dokumentów:

 • skierowania na badania do pracy – jest wydawane przez pracodawcę, który ponosi także koszt badania
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość

Psychotechniczne badania do pracy w nowoczesnej pracowni

Psychologowie, uprawnieni do wykonywania badań do pracy na stanowiskach, na których przepisy wymagają kontroli zdolności psychotechnicznych zatrudnionego, przeprowadzają m.in. badania kierowców i kandydatów na kierowców oraz egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy, jak i operatorów maszyn. Ponadto psychotechnikę kontroluje się także w przypadku:

 • niektórych urzędników aparatu sądowniczego,
 • osób zawodowo zajmujących się bronią, materiałami wybuchowymi, sprzętem policyjnym i wojskowych,
 • inspektorów ITD,
 • strażników miejskich.